In Opvolging van artkel 38 van Het Wetboek van Koophandel, is ter openbaarmaking in de Javasche Courant het Volgende ontvangen Naamlooze Vennootschap Deli Batavia Maatschappij : Extra-Bijvoegsel der Javasche Courant van 24/8-1917 No. 68

Ditetapkan 24 August 1917,
Ditandatangani oleh
1917, STATUTEN
TEU :
Urusan :
Bahasa Belanda
Status :  -

Peraturan Terkait

Tidak ada peraturan terkait!